Reference

Dodáváme pro firmy:

ARAMARK, s.r.o.
SODEXHO společné stravování a služby, s.r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Nemocnice Beroun
Nemocnice Cheb
Uniservis Gastro, a.s. (Důl Šverma Most, Důl Herkules Most, Chemopetrol Litvínov)
Vězeňská služba ČR (Věznice Světlá nad Sázavou, Vazební věznice Ostrava, České Budějovice)
ČVUT v Praze
Koleje a menzy UK v Praze
Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity v Brně
Domov důchodců Frýdek-Místek